Thai Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Establishment and History

NACHALEETI ENGiNEERING (THAiLAND) CO., LTD.

บริษัท แอ๊ส อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท ) และได้เพิ่มทุนจุดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยการร่วมมือกันกับทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ในการให้บริการสินค้าประเภท รอก, เครนไฟฟ้า, ลิฟต์ไฟฟ้า และคอนเวเยอร์ หรือระบบขนถ่ายวัสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวกว่า 80% มีใช้อยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาของบริษัทฯ จึงมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจากเดิมเป็น 10,000,000 บาท( สิบล้านบาท ) ให้เรียบร้อยภายในปี พ.ศ. 2558

จากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท นะชาลีติ วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีเป้าหมายว่า บริษัทจะต้องเป็นที่หนึ่งในการให้บริการงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างทุกประเภท เนื่องจากเมื่อบริษัทได้ดำเนินกิจการมาระยะเวลาหนึ่ง จึงได้พบกับลูกค้าหลากหลายประเภททำให้บริษัทมีงานต่อเนื่อง และมีงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานที่เราให้บริการอยู่ จึงทำให้คณะผู้บริหารเกิดแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจว่า "บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปหมดเสียทุกอย่าง" จากแนวคิดนี้จึงทำให้เกิดพันธมิตรทางการค้าและบริการขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่การให้บริการสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ ตามมาอีกหลายประเภท โดยคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้มีแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ คือต้องทำให้บริษัทของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสิ่งและทุกอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการให้บริการงานที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างทุกประเภทโดยมีรายละเอียดหลักๆ พอสังเขปดังต่อไปนี้

  1. ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษา/ขายและสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักร/งานซ่อมและปรับปรุง
  2. ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทขนถ่ายวัสดุ เช่น รอก-เครน-ลิฟต์-คอนเวเยอร์ไฟฟ้า
  3. ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ม่าน PVC.,Overhead Doors,Dock Leveller
  4. ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ระบบทำความเย็น Air,Chiller,Cooling,Ducting
  5. ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ไฟฟ้าแรงต่ำ , ไฟฟ้าแรงสูง , ไฟฟ้าคอนโทรล
  6. ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ระบบดับเพลิง และระบบป้องกันเพลิงทุกชนิด
  7. ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทงานก่อสร้างทุกชนิด เช่น โกดัง,โรงงาน,อาคารสูง
  8. ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประเภท รอก-เครน-ลิฟต์ไฟฟ้า เพื่อออกเอกสารรับรองโดยวิศวกร คป.1


ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการที่ผ่านมาบริษัทฯ ของเราได้พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งเราก็สามารถฟันฝ่าและผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี ทำให้บริษัทของเราแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทของท่านให้โอกาสกับบริษัทของเราได้ทำงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงขอรับประกันว่าบริษัทของท่านจะไม่ได้รับคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน

สำนักงานใหญ่
1/22 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท (ซอยเทศบาลบางปู 72) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. 0-2707-8055-7 Fax. 0-2707-8055-7 กด 22
Mobile : 099-232-9662, 081-916-5599
Hot line : 090-262-6945, 092-554-1696
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.